Alapozás

Alapozás

A burkolt felület kialakításának alapfeltétele a megfelelő teherbírású
és vízelvezetésű, fagyálló aljzat megléte. Ehhez megfelelő mélységben
(40-80 cm) a talaj kitermelése szükséges (Magyarországon a természetes
fagyhatár 80 cm a terepszinttől mérve.)


Esetleges rossz altalaj esetén először gondoskodni kell annak
feljavításáról. Az alépítményt mintegy 30 cm-rel szélesebben kell
elkészíteni, mint a tervezett burkolandó felület szélső síkja(i). Az
alépítmény alsó síkját a megfelelő vízelvezetés érdekében 1-2%-os
lejtéssel alakítsuk ki. Ha a térburkolat épülethez fog csatlakozni,
akkor mindig az épülettől kifelé történő lejtéssel végezzük ezt a
munkálatot.

Az alépítmény anyaga ne legyen fagy által veszélyeztetett
anyag, erre a célra alkalmas lehet a murva, zúzottkő,stb...Az alépítmény
kialakítása során gondoskodni kell annak megfelelő tömörítéséről.